Horizon 2020 SME Instrument (H2020-SMEInst-2016-2017)

 

Az ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. az Európai Unió Horizont 2020 kutatás-fejlesztési és innovációs programjának keretében támogatásban részesült.

Projekt címe: Perovszkit alapú napelemek fejlesztése

Pályázati konstrukció: Horizon 2020 SME Instrument (H2020-SMEInst-2016-2017)

Projekt azonosító: 774686

Időtartam: 2017.05.01 – 2017.09.30.

Projekt költségvetése: 71 429 EUR

Az EU hozzájárulása: 50 000 EUR

A projekt célja:

A napelemek piacát jelenleg a szilícium alapú panelek uralják. Azonban ezek a panelek mostanra elérték a lehetőségeik határát, az alábbi korlátozó tényezők miatt:

 • magas előállítási költség
 • rugalmatlan forma
 • stagnáló hatékonyság

Ezen tényezők meghatároznak egy elméleti minimális árat, amely alá a panelek ára nem tud csökkeni. Az ilyen beruházások elfogadható megtérülése jelenleg csak állami támogatás mellett lehetséges. Ez jelentősen nehezíti a megújuló energiaforrások további terjedését, annak ellenére, hogy választ jelenthetnének a világ energiabiztonsággal és fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos problémáira.

A projekt célja, hogy ezeket a korlátokat feloldja azzal, hogy az aktív rétegben a szilícium helyett perovszkit alapú vegyületet használ a gyártás során. Ezzel az innovatív megoldással lehetőséget kínálunk a napelem gyártás és felhasználás megújulására.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A H2020 SME Instrument Phase 1 konstrukcióban megvalósított projekt során elkészítettük a projekt megvalósíthatósági tanulmányát, amely az alábbi területekre terjedt ki:

 • technológiai megvalósíthatóság vizsgálata, a megoldásunk pozícionálása a technológiai alternatívákhoz képest
 • piackutatás a felhasználói igények és a tervezett üzleti modell validálása, versenytársak azonosítása, a megoldásunk pozícionálása a konkurens termékekhez képest
 • szabadalmi környezet felmérése (Freedom To Operate) és szellemi tulajdon stratégia kidolgozása
 • részletes üzleti terv, fejlesztési projekt és pályázat (H2020 SME Instrument Phase 2) kidolgozása

 Az üzleti modellünk szerint két különböző teljesítményű panel kerülne értékesítésre direkt (saját értékesítési hálózat, webshop) és indirekt (disztribútorok) csatornákon keresztül. Ezek aránya az induló üzleti időszak (2021 – 2023) végére várakozásaink szerint 50-50% lesz.

A piacra lépést alapvetően az európai piacon tervezzük (a világpiac nagyságrendileg 1/3-a) de a termék teljes piaca a világpiac.

A termék megcélzott vevői olyan vállalkozások, amelyek profilja a végfelhasználók (háztartások, közintézmények, ipari szereplők) energiaigényének kielégítése naperőművek vagy napelemes rendszerek építésével, telepítésével.

 A termék legfontosabb versenyelőnyei:

 • jelentősen (50-60%-kal) olcsóbb ár
 • csak kicsivel alacsonyabb, de robbanásszerűen növekvő teljesítmény
 • rugalmas alak

 A piacra vihető (a pályázati konstrukció által definiált TRL-9) készültségi szintű terméket ugyanezen pályázati konstrukció második fázisában (Phase 2) kívánjuk kifejleszteni A fejlesztés tervezett költsége ~2,7 millió EUR, az igényelt támogatás ~1,9 millió EUR.

Jelen cikk, mint a konstrukcióhoz kapcsolódó kommunikáció kizárólag a szerző (kedvezményezett) véleményét tükrözi és sem a pályázati konstrukció végrehajtásáért felelős Ügynökség (EASME), sem pedig az Európai Bizottság nem felel annak információtartamért, valamint annak bárminemű további felhasználásáért.

Call: Horizon 2020 SME Instrument

(H2020-SMEInst-2016-2017)

Beneficiary: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.

Project:  Developing perovskite-based solar panels

Identifier: 774686

Duration: 01.05.2017 – 30.09.2017

Project budget and EU funding: 71 429 EUR / 50 000 EUR

Silicon based solar panels dominate the photovoltaic (PV) market but it seems they have reached their limits due to three major limiting factors:

 • high manufacturing costs,
 • inflexible shape and
 • not improving efficiency.

These factors do not allow PV prices to drop under a theoretical minimum resulting in the fact solar investments have a reasonable ROI only with state subsidies, which is a major obstacle in the way of the further spreading of renewables, although they could be the answer for the world’s energy security and fossil energy reduction issues.

The project aims to break these barriers by exchanging the silicon based active layer with perovskite based composites, this innovation offers a solution for all of the 3 aforementioned hindrances.

In our revenue model two types of solar panels will be sold through direct (own sales network, webshop) and indirect (distributors) channels. Expected direct/indirect sales ratio will be 50-50% by the end of the initial business period (2021 – 2023). The overall market (TAM) is global, the initial market segment is Europe (size: ~ 1/3 of TAM). Targeted users are companies with the profile of fulfilling the end users’ (households, public institutions, industry) energy needs by building or installing solar farms or solar based systems.

Competitive advantages:

 • significantly (50-60% less) cheaper price;
 • only slightly less (but rapidly increasing) performance and
 • flexible shape.

In the frame of the completed Phase 1 project we have elaborated the feasibility study of the project, which – in a nutshell – covers the following areas:

 • technological viability check, positioning our solution to the alternative technologies
 • market study to validate user needs and planned business model, identifying competitors, positioning our solution to the competing products
 • Freedom To Operate analysis and elaborated IPR strategy
 • elaborating a detailed business plan and the R&D project and Phase 2 project proposal

The product with a technology level that is ready to be launched to the market (TRL-9) will be developed in the second phase of the same grant construction (Phase 2). Planned budget is 2.7 million EUR with 1.9 million EUR EU funding.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 774686.

This communication activity related to the action reflects only the author’s view and the Agency and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.