GOP-1.2.1-12/B-2012-0017

ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. Az új Széchenyi Terv „Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása” tárgyú pályázati felhívásának keretében 849 992 027 Ft uniós támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 60,00 %.

 

GOP-1.2.1-12/B-2012-0017

ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. az új Széchenyi Terv „Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása” tárgyú pályázati felhívásának keretében 849 992 027 Ft uniós támogatásban részesült.

 

Az ALBACOMP RI Kft. által tervezett projekt célja egy, a 21. század igényeinek megfelelő innovációs és szolgáltató központ létrehozása, amely az ott folyó K+F+I tevékenységet a legmagasabb szinten képes kiszolgálni, segítve ezzel a magas színvonalú szellemi munkát és a fejlesztések során létrejött szoftver és hardver termékek szolgáltatási és gyártási hasznosítását. Az ALBACOMP Innovációs Központ létrehozásával házon belül tarthatjuk a teljes innovációs értékláncot, minden olyan tudományos, technológiai, szervezési, pénzügyi és kereskedelmi tevékenységet, amelyek innovációs ötleteink megvalósítását szolgálják.

 

A projekt specifikus céljai:

 - Magas színvonalú, ergonomikus, csökkent munkaképességűek foglalkoztatását is lehetővé tévő összesen cca. 4.000 m2 területű irodaház és gyártócsarnok építése, ahol minden, a kutatási, fejlesztési, backoffice, kereskedelmi, szolgáltatási, oktatási és gyártási tevékenységhez kapcsolódó funkció helyet kaphat.

 - Hardver-fejlesztő és tesztelő labor kialakítása megfelelő műszerezettséggel (GPS-GPRS szimuláció, EMC vizsgálatok, SOC fejlesztőrendszerek, szélsőséges környezeti hőmérsékleten történő tesztelés).

 - Szabványos előminősítő mérésre használható labor kialakítása.

 - Nagy biztonságú szerver terem kialakítása és felhő alapú ASP szolgáltatásokhoz szükséges szerverek, nagy teljesítményű hálózati infrastruktúra, szünetmentes tápegységek, többirányú villamos ellátás megvalósítása.

 - A fenti infrastruktúra és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a betelepülő vállalkozások részére.

 A projekt  befejezésének  tervezett időpontja: 2015. június 30.

 

Projekt jelenlegi állapota:

Albacomp RI Kft. Székesfehérvár Mártírok útja – Raktár utca (hrsz: 8205/5) cím alatt Albacomp Innovációs Központot hoz létre.

A létesítésére irányuló projektjét 2013. 05. 13-án a kivitelezési terv elkészítésére irányuló szerződés megkötésével kezdte meg, melynek keretében elkészült az építészeti kiviteli terv, statikai kiviteli terv, épületgépészeti kiviteli terv, épületvillamossági kiviteli terv, közmű kiviteli terv, IT és gyengeáramú hálózatok terve.

A tervezést követően Adeptus-H Zrt, mint generál kivitelező megkezdte a kivitelezési munkálatokat is.

Elkészült az építési terület ideiglenes körbekerítése, bozótírtás, területen elhelyezkedő kandelláberek és egyéb betonszerkezetek elszállítása, közműfeltárások és bemérések, lőszermentesítés előkészítése, a területen lévő faállomány felmérése és a veszélyes fák eltávolítása, közműfeltárások, talajmechanika előkészítése, geodéziai bemérések. A feltáró munkálatok közben fény derült egy – a közműnyilvántartásban nem szereplő, de üzemelő -  gázvezeték kilétéről, amely az építendő irodaház alatt található, ezért a munkálatok 2014. május 13-tól 2014. október 7-ig szüneteltek.

2014. október 10-i munkaterület átadását követően az Adeptus-H Zrt. felvonult  a beruházási munkák újra kezdéséhez.

A kivitelezés a monolit vasbeton pillérvázas épület alapozási munkáival folytatódott. A tömbalapok, gerendarács elkészítését a földszinti vasbeton szerkezetek – vb pillérek, merevítő falak, felvonó akna – kivitelezése követte. Ezen építési ütem időszakában szerelésre került az épületen belüli szennyvíz és csapadékvíz rendszer földszinti alapvezetékezése és a villámhárító földelési rendszere, továbbá a vízcsatlakozás és szennyvíz bekötés megépítése is. Ezt követte a földszinti padló rétegrend kialakítása, a kavics ágyazat képzés, majd az ipari padló és a vasalt aljzatbeton kivitelezése.

A szerkezetépítési munkák folytatásaként két ütemben készült az 1380 m2 alapterületű földszinti monolit vasbeton födém, mialatt az I. emeleti vb pillérek, merevítő falak és a földszinti főlépcső kivitelezése is zajlott. A következő munkafolyamat az I. emeletet lezáró helyszíni vb födém zsaluzása, vasszerelése és betonozása volt. A II. emeleti tartószerkezeti elemek és a gerendarácsos monolit vasbeton födém zsaluzása, vasszerelése és betonozása mellett az épület Ny-i homlokzatánál lévő hátsó lépcsőház vasbeton pillérváza is elkészült. A villámvédelmi rendszer levezetői a statikai váz terv szerinti pillérjeiben kerültek elhelyezésre.

A szerkezetépítési munkák közben elkezdődtek a homlokzati falazások is, melynek jelenlegi készültségi foka 100 %-os.

Megtörtént a III. emeleti – homlokzatában visszahúzott – fejlesztési és gépészeti funkciójú épületrészek vasbeton pilléreinek és záró gerendáinak kivitelezése. Ezzel párhuzamosan elkészült a zárófödém szélén futó attika, mely szintén helyszínen készült vasbeton.

Az épületbe tervezett személyi felvonó liftaknája teljes szerkezetében megvalósult.

Az Innovációs Központ épületének belső magjába a természetes fény bejutását biztosítja egy impozáns felülvilágító, mely térdfalának kialakítása a zárófödémen megtörtént.

Az épület főbejáratától induló, III. emeletre vezető lépcsőkarok és a hátsó lépcsőház teljes szerkezetében rendelkezésre áll.

A 2015. február 13-i Bokréta-ünnepség az épület főbb monolit vasbeton szerkezeti elemeinek és lépcsőkarjainak megvalósulása után kerülhetett megrendezésre.

Valamennyi Porfix homlokzati és falazott válaszfal megépült, mely munkafolyamatot az épülethatároló falaiban a nyílászárók feletti könnyűszerkezetes áthidalók helyszíni szerelése követte. Ezzel egy időben a földszinti ipari padló burkolattól eltérő alapterületen a padló rétegrend kialakítása folyt, mely során a már kész vasalt szerelőbetonra ragasztották a vízszigetelést és betonozták a helyszínen kevert estrich aljzatbetont.

Az ivóvíz csatlakozást és a mérőaknát a vízmérők elhelyezésével megépítette a szakkivitelező és ideiglenes vízvételi helyet is kialakított.

Elkezdődtek a gipszkarton válaszfalazások a belső ajtótokok beépítésével, mely munkanemmel párhuzamosan elindult az épület elektromos alapszerelése, nyomvonal kiépítése kábeltálca rendszer és kábel védőcsőhálózat alkalmazásával.

A fenti tevékenységek mellett a III. emeleti párkányrész acélvázát szerelték a fejlesztési terület és kazánház trapézlemez lezárásával együtt és elhelyezésre kerültek a gépház részen a hűtő és légkezelő gépek acél podesztjei.

Ezt követte a III. emeleti lapostető szigetelés lejtéstadó hőszigetelést is magában foglaló rétegrendjének kialakítása. 

Az épületgépészeti munkák részeként elkészült az épület teljes belső víz- és tüzivíz hálózata, a szennyvíz és csurgalékvíz elvezetés, fűtés-hűtés csőrendszere és a légtechnika csőhálózatának szerelése. A helyiségekben a parapet fain-col berendezéseket elhelyezték és bekötötték. Megépült a lapostető épületen belüli csapadékvíz levezetése is. A földszinti EA szereldében a préslevegő hálózat is elkészült. Megvalósult az épületen belüli alap gázvezeték és a III. emeleti kazánházban beépítették a fűtést biztosító 4 db kazánt. 

A külső nyílászárók beépítés teljesítése 95 %-os az acél felülvilágító szerkezetének kialakítását is figyelembe véve. A földszinti 2 db szekcionált ipari kapu beszerelése megtörtént. 

Időközben a két építési toronydaru lebontásra került és a kivitelezői létszám növekedése miatt újabb felvonulási konténereket és mobil kiszolgáló létesítményeket helyezett el a generál kivitelező az építési területen.  

A nyári hónapokban elkészültek a gipszkarton falak vékony, hálós vakolattal, alapfestéssel. Valamennyi belső ajtótok és ajtólap elhelyezése megtörtént.

A raszteres gipszkarton álmennyezet váza teljes mértékben kész. A közlekedők, lépcsőházak, vizesblokkok hideg burkolta megvalósult. Az irodák, raktárak, egyéb használatú helyiségek padló burkolatainak kivitelezése folyamatos.

Szinte teljes készültségű a térkőből készült úthálózat és parkoló. Kivitelező megépítette az ingatlanon a kötelezően előírt csapdékvíz előtározót is és a csapadékvíz hálózat megvalósult.

A külső homlokzati vakolások szakaszosan valósulnak meg, a Ny-i és D-i felületek színvakolata elkészült.

Az ingatlan elektromos energia és gáz ellátása már biztosított.

Teljes körű az elektromos alapszerelés, nyomvonalkiépítés és kábelezés, a struktúrált hálózat, elektromos elosztók kialakítása.  

Jelenleg az alábbi munkafolyamatok zajlanak a létesítményben: tűzjelző, vagyonvédelmi, füstelvezető rendszerek készre szerelése; gépészeti rendszerek beüzemelése; gépterem gépészeti és technológiai munkái; festés; padló burkolások; belső üveg korlát kivitelezése; külső homlokzat kialakítás; térvilágítás; kertészeti munkák.

Néhány héten belül a beruházás készültsége alapján a használatbavételi engedélyezési eljárás megkezdhető lesz.

 

Székesfehérvár, 2015. 09. 09.