2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00109

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00109

LPWAN kommunikációs technológiára épülő szarvasmarha bendőszonda kifejlesztése

 

 

A kedvezményezett neve:          ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft

A projekt azonosító száma:       2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00109

A projekt címe:                             LPWAN kommunikációs technológiára épülő szarvasmarha bendőszonda kifejlesztése

A projekt összköltsége:              1 080 540 690 Ft

A támogatás összege:                 672 943 690 Ft

A megvalósítás fő helyszíne:     8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/b.

A megvalósítás időszaka:           2021.01.01-2023.12.31

A projekt részletes bemutatása:

Innovációnk célja egy olyan LPWAN (Low Power Wide Area Network) kommunikációs technológiára épülő komplex döntéstámogató rendszer fejlesztése tejelő és húshasznú szarvasmarha-tartó gazdaságok számára, amely a bendőben és az állatok környezetében mért adatok elemzésén alapulva képes az ivarzás és az ellés megbízható előrejelzésére, a bendőhőmérséklet mérésén keresztül a betegségek akut szakaszban történő felismerésére, és akár a világon egyedülállóan az aktuális stresszállapot folyamatos monitorozására, a szívritmus-mérése által. A hároméves projektidőszak során nagymennyiségű adat gyűjtését tervezzük az állatok mikrokörnyezetéből (pl. hőmérséklet, páratartalom, szélsebesség, NH3, CO2 stb.), és magukról az állatokról (pl. mozgási aktivitás, fekvéssel/állással töltött idő, testhőmérséklet, szívritmus stb.). A döntést támogató riasztások és tanácsok a fejlesztés tárgyát képező felhasználói felületen jelentkeznek majd a gazdáknál. Az innováció terveink szerinti mielőbbi rendszerbe állítása elősegíti a tej- és húshasznú szarvasmarhatartó gazdaságokban az időszerű/korai beavatkozásokat (gyógyszeres kezelések, megelőző intézkedések, mesterséges termékenyítés), és a különböző környezet- és állathűtési programok állatjólléti szempontú optimalizálását az istállóban/fejőházban, illetve – legeltetett húshasznú állományok esetében – a legelőn. A projekt legfontosabb eredményeiként az általános jólléti és stresszállapot a szívritmus segítségével is meghatározható lesz, ráadásul élethosszon keresztül, amelyre napjainkig nem tapasztaltunk K + F törekvést.

A projektben végzett fejlesztés eredményei:

  • Mérőeszköz (bendőszonda)
  • Adatfogadó kommunikációs rendszer és központi alkalmazás