Szabálybázis alapú rendszerek

Életünkben a szabályok mindenütt jelen vannak. A szabályok és törvények figyelembevételével szervezzük és irányítjuk mindennapi tevékenységeinket, végezzük el a munkánkat. Bonyolult és folyton változó világunkban a szabályok is összetettek és szüntelenül változnak. A szabályozási környezet ismerete, az üzleti szabályok és jogszabályozási változások követése, az összefüggések megértése és alkalmazása folyamatos adaptációt kíván a társadalmi és gazdasági élet minden szereplőjétől.

A bankok, biztosítók, kormányzati és társadalmi ellátó rendszerek hatékony működése elképzelhetetlen olyan informatikai alkalmazások nélkül, amelyek képesek a rendelkezésre álló információk alapján olyan üzleti szabályzatokon, vagy jogszabályi környezeten alapuló döntések meghozatalának támogatására, amely a formális logika segítségével leírható.

A döntéstámogató rendszereken belül a szabálybázis alapú rendszerek üzleti szabályok feltételrendszerét írják le oly módon, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a döntéshozatalt támogatni lehessen. A szabálybázisok széles körben használhatóak a döntések támogatására mind egyedi esetekben, mind pedig a tömeges adatok feldolgozásakor. A szabályok mindennemű alkalmazáskódtól külön vannak tárolva, ezért egyszerűbb a tesztelésük, karbantartásuk.

A piacvezetőnek számító Oracle OPA (Oracle Policy Automation) interaktív szabálybázisa egy egyedülálló technológiai megoldás, szabályrendszer alapján összetett döntések és számítások elvégzésére képes motor, melyben a felhasználók anyanyelvükön alkotják a szabályokat a MS Word, Excel vagy Visio eszközök valamelyikének segítségével és megőrzik a forrásanyag formáját. A szabályok implementációja ilyen környezetben gyakorlatilag tükörképe a szabályok forrásaként használt anyagoknak. Mind struktúrájában, mind pedig nyelvezetében nagyon hasonló az üzleti szabály és belőle képzett szabálybázis. Ez teszi lehetővé, hogy mind a szabálybázis létrehozása mind felhasználása során minimalizálni lehessen a speciális, informatikai ismeret szükségességét.

Az OPA legfontosabb jellemzői:

  • Szabványos dokumentumformátumban (pl. Word, Excel) meghatározott működési szabályok „megértésével", természetes magyar nyelvi támogatással biztosítja a vonatkozó szabályozói környezet kiépítését.
  • Üzleti felhasználók alkotják a szabályokat természetes nyelven, vagyis költség és kockázatmentes módon, nem kell az IT-ra hagyatkozniuk
  • A szabályok összefüggései grafikusan megjeleníthetők, elemezhetők.
  • Az automatizált, interaktív szabálytesztelés biztosítja, hogy a szabályok helyesen kerülnek bevezetésre és a várt eredményt adják.
  • A részletes döntési riport auditálható módon dokumentálja a döntések folyamatát.
  • Beillesztése a már meglévő informatikai környezetbe az alkalmazott iparági szabványokra épített technológia révén sokkal könnyebb, mint az egyedi fejlesztésű rendszereké.
  • Architektúrája révén skálázhatósága és terhelhetősége igen tág határok között változtatható.

 

Cégünk több éves OPA szakértői gyakorlattal vállalja OPA rendszerek tervezést, implementálását és karbantartását.