Stratégiakészítés

Kompetencia-, szolgáltatási központok kialakítása (insourcing), tevékenység kihelyezés (outsourcing) előkészítése és támogatása

  

Részben az informatikai és kommunikációs technológia fejlődése, részben az üzleti modell kínálta megtakarításoknak köszönhetően elterjedten alkalmazott megoldás a megosztott kompetencia- és szolgáltató központokat kialakítása. A földrajzi távolságok áthidalása ma már nem jelent akadályt, aminek köszönhetően számos multinacionális és hazai szervezet alakít ki ilyen központokat, és koncentrálja az alaptevékenység üzleti folyamatait támogató adminisztratív, humán és technikai erőforrásokat (könyvelési, informatikai, stb. szolgáltatásokra). A modell alkalmazása nem csak az üzleti szférában, hanem a központi és a helyi közigazgatásban is komoly előnyöket kínál (pl.: kistérségi, vagy regionális szolgáltató központ). A megoldás által kínált előnyök realizálása feltételezi eljárások alapos kimunkálását, a szolgáltatási szintek meghatározását, a szükséges szerződések és monitoring rendszer kidolgozását. Tanácsadóink ehhez hatékony támogatást nyújtanak a működési modell kidolgozásától, a követelmények és eljárások kidolgozásán át, a szükséges szervezési, szervezeti és együttműködési konstrukciók kidolgozásához.

Az informatikai tevékenységek kihelyezése (outsourcing) a szervezetek számára különböző előnyöket kínál, ugyanakkor azok lebonyolítása nagyfokú kockázattal is jár. A tevékenység kihelyezés támogatása keretében segítséget nyújtunk a lehetőségek feltárásában, elemzésében és kiértékelésében, létrehozzuk, illetve továbbfejlesztjük a szervezet informatikai szolgáltatásainak minőségi paramétereit meghatározó szolgáltatási szint szabályzatokat (SLA). Igény esetén közreműködünk a potenciális szolgáltatók felkutatásában, minősítésében, kiértékelésében, és a velük folytatandó tárgyalásokban. Megvizsgáljuk meglévő, működő tevékenység kihelyezési konstrukciók hatásait, valamint javaslatokat dolgozunk ki a szolgáltatás színvonalának továbbfejlesztésére vonatkozóan.