SMART CITY koncepció megvalósítása IBM alapokon

A világ városainak élhetőbbé tételéhez és működtetéséhez kiemelten fontos, hogy a városvezetés modern, az ipari szektorban bizonyított informatikai megoldásokkal támogassa a saját feladatait, valamint szorosan együttműködjön a lakossággal, együtt tegyék jobbá, okosabbá, biztonságosabbá a városi környezetüket. Portfóliónkból a döntéshozók kiválaszthatják a városuk számára legfontosabbnak és/vagy időszerűnek ítélt, a Smart City megoldás bevezetendő funkcióit.

A megoldás összefoglalása

A bemutatott Smart City megoldás egy modulárisan felépülő keretrendszer, melynek tervezése kifejezetten a magyarországi városok, városüzemeltetési szervezetek aktuális igényeinek és fejlesztési lehetőségeinek felmérése alapján történt. A megoldás alapja az IBM MAXIMO rendszere, melynek több kiegészítő modulja illeszthető az alaprendszerhez (munkairányítás, térképészeti tervezés, döntéstámogatás). A megoldás másik fő komponensét a térinformációs portál és modulok adják.

A megoldás egyszerre nyújt támogatást és segítséget a városvezetésnek és a lakosságnak, ugyanakkor a két fél kommunikációját és együttműködését is segíti. A városvezetés oldaláról több érintett szerepkör tevékenysége támogatható egy integrált rendszerben a meghatározott és beállított csoportok, illetve a modulárisan elosztott szakterületek szerint.

 

MAXIMO városi eszköz-, helynyilvántartás és incidenskezelés

A modul jelen IBM Smart City megoldás alapja, mely funkciója a rendszerben nyilvántartandó és kezelendő objektumok leképezése, a kapcsolódó adatok menedzsmentjének kialakítása, valamint lakossági bejelentések kezelési folyamatai.

Városi hely- és eszköznyilvántartás

 • Területek, telkek, lakások, szobrok, műemlékek, utak, hidak, stb. műszaki adatainak nyilvántartása
 • Területhez, telkekhez, lakásokhoz és egyéb objektumokhoz kapcsolódó speciális (elsősorban üzleti jellegű) adatkörök meghatározása és rögzítése, például: adóterhek, tulajdonosok, bérlők, bérleti díjak, stb. rögzítése, objektumok kategorizálása ezek alapján
 • Kiadható telkek, területek, lakások és adataiknak (tulajdonos, lakók száma, kapcsolódó építési engedélyek, speciális körülmények) nyilvántartása, lekérdezhetősége, kezelése
 • Területekre vonatkozó törvényi előírások, kötelezettségek nyilvántartása, betartásuk ellenőrzésének támogatása

Incidens- és eseménykezelés

 • Lakossági bejelentések, események elektronikus fogadása webes felületen keresztül.
 • A lakossági igénybejelentések kezelése, elbírálása (szükség esetén manuális rögzítése) a városvezetés által.

E modul a többi – opcionálisan választható – modul alapja. A bevezetés közvetlen előnyei közé sorolható, hogy a városvezetés egységes, ellenőrzött nyilvántartással rendelkezik a városhoz tartozó telkekről, épületekről, utakról, csapadékelvezetőkről, műemlékekről, a városüzemeltetést támogató járművekről, gépekről.

A modern városvezetés számára célként kell megjelennie a polgárokkal való kommunikációnak és ezzel összhangban a lakossági felelősségvállalás erősítésének. Ennek kiváló módja, ha közvetlenül a lakosságtól fogadhatóak a várossal kapcsolatos igénylések, illetve a város életére hatással lévő események. A bejelentések uniformizált kezelésével gyorsabban lehet reagálni, növekszik a lakosság érintettsége és elégedettsége a város életszínvonalát illetően.

A lakossági események professzionális kezelésével fogadhatóak a kátyúkra, rongálásokra, balesetekre, illegális hulladéklerakásokra, akadálymentesítésekre, felújításokra vonatkozó városi kérések és bejelentések. Ezek csoportosíthatóak, priorizálhatóak, a városvezetés pedig reagálhat a lakosság igényeire, kéréseire, akár közvetlen intézkedéssekkel, akár tervezett beavatkozásokkal.

Lakossági bejelentési/igénylési GIS portál

A modul lehetővé teszi, hogy a lakossági igények, kérések, felhívások, észrevételek, élmények bejelentése, illetve publikálása egy webes térképészeti (ún. GIS: Geographical Information System) felületen keresztül történjen. A bejelentéseket a városvezetés a MAXIMO rendszerben fogadja, és kezeli. Nemcsak a városvezetés kap közvetlen információkat, impulzusokat és kéréseket a polgároktól, de a városi közösség egymással történő kommunikációja, valamint a közösségi felelősségvállalás is erősödik a megoldás által.

Incidens- és eseménykezelés

 • Lakossági kátyú, rongálás, környezetszennyezési, baleseti, mozgáskorlátozott akadálymentesítési és egyéb típusú, kategóriájú
 • bejelentések és események fogadása webes GIS bejelentési felületről, melyek a MAXIMO rendszerben adott típusú szolgáltatási igénylésként jelennek meg.

Lakossági információ megosztás

 • Városi webes közösségi lehetőségek: fotók, jelentések, beszámolók, videók, URL-ek, hírek, egyéb szövegek térképhez csatolásának igénylése a lakosság által, és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképes megjelenítése.
 • Térképes objektumok csatolmányainak kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon
 • Térképészeti objektumokhoz köthető hirdetések (pl.: árkedvezmények, lakossági feladhatósága és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképes megjelenítése
 • Térképészeti objektumokhoz köthető hirdetések kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon
 • Kiadó, eladó telkek, területek, lakások bejelenthetősége és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképes megjelenítése
 • Kiadó, eladó telkek, területek, lakások kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon

A portál által a városlakók az általuk észlelt eseményeket, igényelt kéréseket földrajzi információkhoz kapcsolva küldhetik el a városvezetésnek egy egyszerűen használható felületen keresztül: a megfelelő utcára ablakozva egy kattintással létrehozható a bejelentés, mely azonnal megjelenik a MAXIMO rendszerben, ahol megtörténik az elbírálás, illetve kezelés.

A fotók, videók, szövegek, webes hivatkozások csatolásával a lakosság megoszthatja a várossal kapcsolatos élményeit, fejleszthető a városi turizmus és a közösségi-, kulturális élet. (Mivel a tartalmak publikálása előtt jóváhagyás szükséges, biztosítható, hogy a portál céljának megfelelő csatolmányok jelenjenek meg.)

A modul működéséhez szükséges az alap MAXIMO rendszer, ugyanakkor a funkcionalitásában rejlő lehetőségek jelentősen kibővíthetőek a „Lakosság térinformációs portál” vagy a „Városüzemeltetés MAXIMO térképészeti támogatással” modul bevezetésével.

További értékesítési lehetőségek:

A városvezetés a hirdetések, kiadó/eladó telkek, lakások megjelenítését díjazáshoz is kötheti. A portál egyes megjelenítési rétegei a városlakókat célzó marketing-csatornaként funkcionálhatnak, mellyel jelentősen növelhetőek a város bevételei.

Lakossági térinformációs portál

A modul hasznos támogatást nyújt mind a helyi lakosoknak, mind a turistáknak szerteágazó területeken. A várossal kapcsolatos közérdekű információk publikálhatóak ugyanezen a térképészeti felületen, erősíthető a városvezetés lakosság felé irányuló kommunikációja (G2C kommunikáció). A cél, hogy a lakosság számára a várossal kapcsolatos információk egyik elsődleges forrásává váljon a portál.

G2C kommunikáció erősítése

 • A városvezetés térképes objektumokhoz kapcsolható bejelentéseinek, közleményeinek publikálási lehetősége egy külön rétegen.
 • Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok térképészeti rétegen megjelenítése nyitvatartási időkkel.
 • Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok felé történő útvonaltervezés.
 • Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok kereshetősége és lekérdezhetősége.
 • Önkormányzati fejlesztési tervek térképészeti publikálása
 • További objektumcsoportok leképezése, kereshetősége és megjelenítése a felületen.

Egészségügy támogatás

 • Kórházak kiemelése a térképen
 • Adott időpontban nyitva lévő gyógyszertárak megjelenítése térképen
 • Kórházak és gyógyszertárak felé történő útvonaltervezés

Közlekedésfejlesztési funkciók

 • A lakosság lekérdezheti, hogy milyen biztonságos útvonalakat ajánl a városvezetés az iskolák, óvodák, közintézmények, templomok megközelítésére
 • A városvezetés a városon áthaladó forgalom gyorsítására útvonalakat javasolhat és publikálhat
 • Tervezett és aktuális útlezárások, közmunkák publikálhatósága
 • Tömegközlekedési megállók, menetrendek, járat útvonalak kereshetősége, lekérdezhetősége, megjelenítése térképen
 • Tömegközlekedési útvonaltervezés
 • Bicikli utak kiemelése
 • Parkolóhelyek kiemelése

Turizmus-vendéglátás fejlesztés

 • Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok megjelenítése, kiemelése nyitvatartási idővel, elérhetőségekkel (weboldal, email, telefonszám).
 • Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok megközelítésének útvonaltervezése
 • Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok kereshetősége, lekérdezhetősége
 • WIFI lefedettség megjelenítése térképes rétegen

Mivel az egyes megjelenítési rétegek ki- és bekapcsolhatóak, illetve egyszerre több réteg is megjeleníthető ugyanazon a térképes felületen, ezért megvalósítható például, hogy egy lakos megtalálja a hozzá legközelebb eső nyitva tartó gyógyszertárat, valamint megjelenítse az odavezető legrövidebb autós útvonalat, továbbá a lehetséges parkolóhelyeket egyetlen felületen néhány kattintás után. A térképészeti információs portált célszerű a „Lakossági bejelentő GIS portállal” együtt bevezetni, illetve az „Okostelefonos lakossági GIS alkalmazással” kiegészíteni.

MAXIMO hatékony városi munkairányítás modul

A MAXIMO városi munkairányítás modul bevezetésének célja, hogy a városvezetés hatékonyabban tervezhesse, irányíthassa és nyomon követhesse a városüzemeltetéssel, városgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A modullal folyamatok és módszerek alakíthatóak ki városi beruházások, felújítások tervezésére és végrehajtására, egyben a városi vagyonra vonatkozóan karbantartási stratégiák is definiálhatóak az optimális kezelés érdekében. Az emberi erőforrások, alvállalkozói munkálatok, készletek pontosan nyilvántarthatóak, felhasználásuk ütemezése hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Számos esetben a tervezett munkák fontos adatszolgáltatást jelenthetnek más, például közmű szolgáltatók számára vagy a számukra továbbított feladatok nyilvántartásával a garanciális munkák is nyomon követhetőkké válnak. Ezáltal kedvezményeken alapuló vagy gyorsabb, esetleg ingyenesen megismételt helyreállítást megcélzó üzleti modell alakítható ki.

Hatékony munkatervezés, ütemezés

 • Útburkolati felújítások, ellenőrzések hatékony irányítása, tervezése a rendelkezésre álló erőforrásoknak és határidőknek megfelelően
 • Hó eltakarítási munkák hatékony irányítása, tervezése a rendelkezésre álló erőforrásoknak és határidőknek megfelelően
 • A várossal kapcsolatos karbantartási, felújítási, ellenőrzési munkák, közmunkák hatékony ütemezése és tervezése (például: munkák éves tervezése az erőforrások, költségkeretek figyelembe vételével, alvállalkozói munkák összevonása, tervezése, stb.) támogató folyamatok bevezetése, munkák összehangolása és nyomon követése
 • Városi beruházások kezelése, tervezése, nyomon követése, irányítása
 • Kulturális események, rendezvények szervezésének támogatása: munkák és költségek nyomon követése, tervezése

Városok eszközök megelőző karbantartása

 • Eszközökre, Helyekre (gépek, utak, épületek, berendezések, hidak, játszóterek, stb.) karbantartási stratégiák meghatározása, megelőző karbantartások definiálása, melyekkel növelhető az élettartamuk, csökkenthetőek a váratlan meghibásodások és a karbantartási költségek
 • Eszköz meghibásodások, karbantartások kezelése, költségek gyűjtése és éves költségkeretek nyilvántartása és kezelése, státuszok definiálása városi eszközökre, helyekre, például ellenőrizendő, javítandó, megrongált, stb.

Erőforrások, készletek kezelése

 • Raktározási és készletezési hatékonyság növelése, készletszint csökkentése, szükségletetek előre jelzése, selejtek számának csökkentése a következő területeken például: úttartozékok, forgalomtechnikai eszközök, hidak, szobrok karbantartásához szükséges alapanyagok, permetszerek, stb. esetén
 • Beszerzési hatékonyság javítása, például útfelújítással, burkolatfestéssel, forgalomtechnikai eszközökkel, játszóterekkel, közvilágítással, stb. kapcsolatos beszerzések során: stratégiailag tervezett beszerzések, beszállítói kapcsolatok nyilvántartása és kezelése, csoportos megrendelések ütemezése, beszállítói megrendelések riportozása és nyomon követése, gazdaságos rendelési nagyságok megállapítása
 • Alvállalkozói szerződések hatékony kezelése
 • Bérleti szerződések hatékony kezelése

A modul bevezetésével – az éles indulástól számítva – számos egy éven belül realizálható eredmény érhető el:

 • Magasabb munkaerő kihasználtság
 • Hatékonyabb munkavégrehajtás
 • Alacsonyabb készletszintek
 • Időben feladható utánrendelések
 • Csökkenthetőek a javítási költségek
 • Kevesebb egyedi megrendelés, beszerzés szükséges
 • Hosszú távú beszállítói kapcsolatok alakíthatóak ki
 • Csökkenthetőek a selejtezések száma

A MAXIMO hatékony városi munkairányítás modul bevezetésének előfeltétele az alap MAXIMO modul bevezetése, és javasolt kiegészíteni a Városüzemeltetés MAXIMO térképészeti támogatással.

Városüzemeltetés MAXIMO térképészeti támogatással

A városüzemeltetési, illetve városirányítási munkák, események vizuálisan tervezhetővé, átláthatóvá válnak térképészeti megjelenítés segítségével. A MAXIMO rendszer kiegészítésével lehetőség nyílik a munkák, események, bejelentések, helyek, eszközök különböző típusait térképrétegen megjeleníteni, emellett a széles skálájú lekérdezési lehetőségek eredményeinek ábrázolásával támogatja a modul a városvezetést a tervezési és egyéb döntéseik meghozatalában.

A MAXIMO beépítetten is tartalmaz térképészeti modult illetve más gyártók térképészeti megoldásával is tud integrálódni. Jelen esetünkben a hivatalban meglévő és elégedettséget kiváltó térképészeti megoldás integrálása a javasolt implementációs eljárás.

Munkaszervezés térképes támogatása

 • Folyamatban lévő és tervezett városirányítási, városüzemeltetési munkák, közmunkák térképes megjelenítése és összehangolása, lekérdezése, szűrése térképen
 • Közműhálózat megjelenítése, különböző munkákat, tevékenységeket érintő közműhálózati elemek azonosítása
 • Városi beruházások kezelésének, tervezésének, nyomon követésének térképes támogatása
 • Választások, lakossági szavazások szervezésének és lebonyolításának logisztikai, térképészeti támogatása
 • Útfelújítási munkák térképészeti támogatása: a MAXIMO megjeleníti az utakat Eszközként, és a Térkép fülön leszűrhetőek a magas prioritású út eszközök, ez alapján létrehozhatóak a hó eltakarításra vonatkozó munkarendelések.
 • Hó eltakarítási munkák térképészeti támogatása: a MAXIMO megjeleníti az utakat Eszközként, és a Térkép fülön leszűrhetőek a magas prioritású út eszközök, ez alapján létrehozhatóak a hó eltakarításra vonatkozó munkák.
 • Csapadékelvezetők, csapadékelvezető hiányosságok, hibák térképes megjelenítése, karbantartások útvonalának és ütemezésének térképes támogatása
 • Parkolóhelyek bővítési lehetőségeinek térképészeti támogatása
 • Kulturális események, rendezvények szervezésének és lebonyolításának térképészeti támogatása
 • WIFI lefedettség nyilvántartása, fejlesztési döntések térképészeti támogatása

Incidens- és eseménykezelés

 • A lakossági bejelentések megjelenítése térképen típusonként, a bejelentések kezelésének, elbírálásának térképes támogatása
 • Árvízvédelem GIS támogatása: vízszint bejelentések nyomon követése térképen
 • Környezetszennyezési objektumok, közlekedési balesetek térképes megjelenítése, kezelése, előfordulások elemzése, havi jelentések készítése.
 • Bűnesetek térképes nyilvántartása, elemzése. Havi jelentések készítése, eljuttatása a rendőrségre.

Térképészettel támogatott információ lekérdezés

 • Terület, telek, épület és kapcsolódó adataik megjelenítése térkép segítségével, a megjelenítendő objektumok szűrése különböző információk alapján (Például: az X eFt-nál magasabb adóterhekkel rendelkező telkek megjelenítése térképen).
 • Kiadható, eladható önkormányzati telkek, területek, lakások térképes megjelenítése
 • Egy cím begépelésével a rendszer a megfelelő helyre ablakozik, és a kapcsolódó metaadatokat (például költség adatok, tulajdonos, megjegyzések), annotációkat megjeleníti
 • Cégeknek telephely kiválasztás támogatása

További értékesítési lehetőségek:

 1. A városban történő építkezésekhez közmű és egyéb támogató adatok nyújthatóak
 2. Cégeknek telephely kiválasztási szolgáltatás nyújtható

A modul bevezetésének előfeltétele a „MAXIMO alap nyilvántartási modul” bevezetése, és ajánlott a „MAXIMO hatékony városirányítás modullal” együtt bevezetni, hogy a két modul együttes lehetőségeit ki lehessen használni.

Intelligens városirányítási döntéstámogatás MAXIMO-val

Az intelligens döntéstámogatás modul MAXIMO kulcs teljesítménymutatók, mutatószámrendszerek, speciális lekérdezések, kimutatások, jelentések, automatikus e-mail értesítések, felhasználói műszerfalak kidolgozását foglalja magába. (A modul konkrét tartalma erősen függ attól, hogy milyen egyéb MAXIMO modulok lettek bevezetve.)

 • Területek, telkek, lakások adatainak illetve városüzemeltetési munkákkal kapcsolatos adatok összetett lekérdezései különböző szempontok szerint
 • Lakossági bejelentések riportozása. Például: lakossági szolgáltatásigénylések havi átlagos megoldási idejének megjelenítése típusonként; a legmagasabb prioritású legrégebb óta függőben lévő lakossági bejelentések listájának megjelenítése
 • Riportozási lehetőségek bevezetése munkaszervezés támogatására. Például: szabad munkaerő kapacitások jelentése, adott hónapban esedékes karbantartási feladatok megjelenítése, hiánycikkek előrejelzése, stb.)
 • Folyamatban lévő beruházások nyomon követését támogató riportok
 • Teljesítménymutatók definiálása. Például: kiadatlan épületek száma; lakossági bejelentések megoldási aránya; új lakossági bejelentések száma havonta, stb.
 • Városi hivatalok, intézmények közötti kollaboráció támogatása. Például: automatikus email értesítések, automatikusan rendszeresen email címre elküldött jelentések.
 • Városirányítási kontrolling funkciók kidolgozása
 • Jóváhagyási folyamatok leképezése automatikus MAXIMO munkafolyamatokká.

A modul bevezetésének előfeltétele a „MAXIMO alap modul” bevezetése, és ajánlott a „MAXIMO hatékony városirányítás modullal” együtt bevezetni, hogy a kialakított városirányítási folyamatok és döntési pontok támogathatóak legyenek a MAXIMO rendszer további lehetőségeivel.

Városirányítás mobil eszközzel

A cél, hogy a város irányításában illetve fenntartásában résztvevő személyek terepen is elérjenek számukra hasznos adatokat, illetve közvetlenül módosítani tudjanak bizonyos adatokat. A MAXIMO mobil kiegészítőjével a terepen is elérhető minden adat, illetve távolról is végrehajthatóak azok a műveletek, melyekre a bevezetett központi MAXIMO rendszer is képes. A modul bevezetése során kialakítjuk a speciális, mobil eszközzel végzendő feladatokra vonatkozó folyamatokat és a mobil eszközökön elérhető funkciókat.

 • Bejelentések, szolgáltatási igénylések küldhetőek az alaprendszernek
 • Munkák, beruházások, fejlesztések terepi nyomon követhetősége, irányíthatósága
 • A vízszintre vonatkozó mérések bejelentése mobil kliensről
 • Telekfelmérések végrehajtása
 • Ingatlan nyilvántartás frissíthetősége
 • Törvényi előírások ellenőrzése, kapcsolódó bejelentések tétele
 • Egyéb MAXIMO adatok terepi elérhetősége és szerkeszthetősége

A modul bevezetésének előfeltétele a „MAXIMO alap nyilvántartási modul” bevezetése, valamint ajánlott a „MAXIMO hatékony városirányítás modullal” együtt bevezetni, hogy a kialakított városirányítási, városüzemeltetési folyamatok bizonyos lépései mobil eszközről is végrehajthatóak legyenek.

Intelligens városi térfigyelés, esemény felismerés

A modul célja, hogy ellenőrzés alatt lehessen tartani a város ki- és bejövő gépjármű forgalmát, növelje a közbiztonságot, a lakosok biztonság érzetét, hamarabb lehessen reagálni balesetekre vagy bűnesetekre.

 • Bizonyos térfigyelő kamerák képei legyenek szabadon elérhetőek a weben keresztül: ha egy lakos a kamera képén észrevesz egy rongálást, bűntényt, akkor riaszthatja gombnyomással a hatóságokat.
 • Bűncselekmények, rongálások felismerése, automatikus riasztások kezdeményezése
 • A megfigyelt utakon be- és kimenő forgalom figyelése, járművek automatikus kategorizálása
 • A városba be- és kimenő forgalmat figyelve bizonyos követelmények alapján egy operátor figyelmébe ajánl gyanús gépjárműveket.
 • Útkereszteződések figyelése
 • A rendőrség felé valós idejű képek nyújtása
 • Jármű megállások automatikus észlelése, például parkolni tilos helyeken
 • Átlagsebesség mérés megfigyelt útszakaszokon: a túl magas sebesség esetén rendőrség rendelhető ki adott időszakokra
 • Forgalmi akadályérzékelés állítható be a megfigyelt útvonalakra: baleset, autóleállás
 • Behatolás védelem biztosítható a fontosabb épületeken, telkeken vagy mozgásra riasztás kezdeményezhető
 • Nem „normális” gyalogos viselkedés érzékelése. Például: sokan futásnak erednek, valakit követnek.
 • A kamerák által felismert jelenségekről, eseményekről automatikus MAXIMO bejegyzések hozhatóak létre (legfeljebb 5 különböző esemény felismerésének integrálása a MAXIMO rendszerbe)

A modul bevezetése során az Albacomp javaslatokat ad a városvezetésnek az érzékelők (kamerák) kihelyezését illetően..

Okos telefonon futtatható GIS alkalmazás

A modul célja Android és iPhone okostelefonokon futtatható lakossági alkalmazás bevezetése, mely segítségével többek között egyszerűen és kényelmesen, GPS koordinátákkal és fényképpel ellátott bejelentések tehetőek a lakosság által.

 • Lakossági bejelentések a kátyú, rongálás, környezetszennyezési, baleseti és egyéb kategóriájú események rögzítésére okostelefonról, melyek MAXIMO-ban adott típusú Szolgáltatás igénylésként jelennek meg. A bejelentő GPS koordinátái automatikusan a bejelentéshez rendelődnek, fénykép is csatolható az esetről.
 • Városi mobilos közösségi lehetőségek: okostelefonnal készített fotók, videók lakossági GIS portálra publikálhatósága.
 • A lakossági térképészeti információs portál adatinak kényelmes elérhetősége okostelefonról.

A modul bevezetésének előfeltétele a „MAXIMO alap nyilvántartási modul” bevezetése, mely fogadja a lakossági bejelentéseket. Célszerű a modult a Lakossági bejelentési GIS portállal és a Lakossági térinformációs portállal együtt bevezetni.

Ügyfélszolgálat

Amennyiben a városvezetés szükségesnek látja, 5x8 vagy 7x24 órás telefonos ügyfélszolgálattal is kiegészíthető az incidens- és eseménykezelés. A MAXIMO alapmodul bevezetése után egy lakossági zöld számon az operátor telefonon is fogadná a bejelentéseket, kéréseket, majd rögzítené a rendszerben.

Szolgáltatásigény bejelentő

Amennyiben érdeklődik szolgáltatásunk iránt, az igénybejelentő űrlap kitöltésével forduljon hozzánk bizalommal, 24 órán belül válaszolunk!

Szolgáltatásigény bejelentő