Projekt és létesítmény menedzsment

Projekt menedzsment

A megoldás segítségével növelhető a nagy tőkeigényű, létesítményi, vagy környezeti projektek eredményessége, továbbá gyorsítható a projektek ütemezése is. Az alkalmazás beazonosítja a költségvetési prioritásokat a nagy tőkeigényű programokban, elemzi a projektek kockázatait és pénzügyi előnyeit, és automatizálja a projekt-felügyelet szabályait. Képes továbbá a sikeres projektzáráshoz nélkülözhetetlen ad-hoc projektek és komplex programok elindítására, mely nagymértékben hozzájárul a projektek sikeréhez. A beépített adatelemző képességének és automatizált folyamatainak segítségével az alkalmazás a következő három kulcsfontosságú területen növeli meg a projekt menedzsment rendszer hatékonyságát:

 • Project portfolio management – Jelenleg futó, vagy tervezett projektek elemzésére összevont kezelésére nyújt megoldást. Legfontosabb célja, hogy meghatározza az optimális erőforrás készletet, a projektek sikeres lebonyolítása érdekében.
 • Project planning – Beépített szolgáltatás segítségével megtervezhető a projektek lefutása.
 • Project schedule management – Az ütemező segítségével követhető a projektek haladása. Figyelmeztet a mérföldkövekre, riportjai segítségével pedig ellenőrizhető a projekt műveleteinek állása.

Ingatlan menedzsment

A megoldás segítségével a pénzügyi és ingatlan gazdálkodási vezetők gyorsabb, megalapozottabb döntéseket tudnak hozni, melyek kedvező hatásai növelik a vállalat nyereségét. A döntések során beazonosíthatók a jövedelmező ingatlan tranzakciók, beépíthetők előre meghatározott szabályzók a bérleti szerződésekbe, valamint automatizálhatók a bérleti díj fizetésével kapcsolatos egyeztetések.

Az alkalmazás beépített folyamatai és analitikái új lehetőségeket nyitnak az ingatlanok élettartam menedzselésében a következő három területen:

 • Tranzakció menedzsment – A mai gazdasági helyzetben egy szervezet ingatlan-portfóliójának illeszkednie kell az alapvető üzleti stratégiához. Az alkalmazás hatékony segítséget biztosít az épületek akvizíciójával, vagy eladásával kapcsolatos döntések meghozatalához. Jelentős pénzügyi előnyökhöz lehet jutni, kihasználva az alkalmazás azon képességeit, hogy valósidejű adatokkal mutatja az ingatlanok teljesítményét, illetve képes különféle jövőbeli forgatókönyveket modellezni.
 • Bérleti szerződések adminisztrációja – Általában egy szervezet négy legnagyobb volumenű költségei közt találhatók az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, mely kiadások közül a bérleti díjak a legjelentősebbek. Nagyon sok esetben ugyanakkor a tulajdonosok nem tartják be a szerződéses kötelezettségeiket, túlszámlázzák a fenntartási, közmű és más költségeket. Az alkalmazás automatikusan figyeli és értesítéseket küld a jelentősebb dátumokról, vizsgálja a beérkező számlák jogosságát a szerződés alapján, így felgyorsítja a szerződésmegújítás folyamatát, illetve védelmet nyújt a hibás túlszámlázások esetére. Ezekkel a szolgáltatásokkal jelentős összegeket lehet megtakarítani, és lényegesen könnyebbé válik a szerződések adminisztrációja.
 • Bérleti szerződések könyvelése – Egy vállalat számára fontos elvárás, hogy valószerű elszámolási és pénzügyi riportokkal rendelkezzen, egyébként kockáztatná a pénzügyi jelentéseinek pontosságát. Az alkalmazás beépített megfelelőségi és modellezési képességeinek köszönhetően hatalmas segítséget tud nyújtani a pénzügyi vezetők számára a több száz pénzügyi feltétel, jóváhagyás és adatváltozás kezelésével és auditálásával kapcsolatban. Továbbá biztosítékot kínál arra, hogy a mérleg a lehető legjobban követi az üzleti kötelezettségeket és stratégiai irányokat.

 Létesítmény menedzsment

A megoldás összefogja és egységesíti a kritikus létesítmény menedzsmenti folyamatokat, így megnöveli a fizikai létesítmények kihasználtsági fokát, valamint felgyorsítja a vállalati munkahelyek kialakításának lépéseit.

 • Stratégiai létesítménytervezés - Ahhoz, hogy az alapvető üzleti stratégiát támogató, sikeres létesítményi tervek készülhessenek, a legtöbb vállalat bonyolult döntéstámogatói folyamatot használ. Ezt a döntéstámogatói mechanizmust nevezhetjük stratégiai létesítménytervezésnek is, mely során a döntéshozó összeveti az egyedi szervezeti egységek helyfoglalási igényeit az alapvető üzleti célokkal, és elérhető eredményekkel. Minél nagyobb és bonyolultabb ez a döntéshozatali mátrix, annál nagyobb megtakarítás érhető el az alapos, átgondolt, helyes döntésekkel. Az alkalmazás hathatós segítséget nyújt a stratégiai és taktikai döntések meghozatalában. Egyedülálló szolgáltatásokat kínál, melyek többek közt felfedik az üzleti igények és a rendelkezésre álló terület közti hiányt; elemzik és rangsorolják az épülethasználati igényeket, és javaslatokat készítenek a legmegfelelőbb tervre; automatizálják az időigényes folyamatokat.
 • Mozgások irányítása – Az egyre inkább rugalmassá és mobilabbá váló munkaerő nagyfokú szervezeti hatékonyságot és kisebb környezeti terhelést eredményezhet. Ugyanakkor újabb kihívásokat is jelent az alkalmazottak mozgásával kapcsolatos feladatokat ellátó vezető számára. Az alkalmazás több eszközzel is segíti az ilyen jellegű munkák elvégzésének hatékonyságát. A munkavállalók önkiszolgáló felületen jelezhetik az igényeiket, melyet központosított és automatizált folyamatok vezetnek végig a jóváhagyási, követési, ütemezési és végül a végrehajtási lépéseken. Az alkalmazás további szolgáltatása, hogy a felmerült költségeket kimutatja és hozzárendeli a belső osztályokhoz.
 • Foglalások és helybiztosítások – A megosztott munkahelyszínek, mint például a konferenciatermek, és a közös használatú munkaállomások értékes eszközei a vállalatnak. De ahhoz, hogy tényleges értéket termeljenek, a kihasználtságukat követni és lehetőleg növelni kell. Az alkalmazás foglalási rendszere kiküszöböli a közös munkahelyek használatánál előforduló ütközéseket, így hatékonyabbá teszi a használatukat. Képes együttműködni más modulokkal, így automatikusan elkészíti és elküldi a feladatlistákat és megrendeléseket az étkeztetési, hangosítási és teremkialakítási szolgáltatást biztosító egységek felé.

Létesítmény fenntartás és üzemeltetés

A fenntartási és működtetési feladatok kulcsfontosságúak a vállalat energiahatékonyságot növelő és üzemeltetési költségeket csökkentő törekvéseihez igazodóan. Ez azt jelenti, hogy a fenntartási szolgáltatásoknak növelniük kell az energiafogyasztó eszközök hatékonyságát, növelniük kell a kritikus eszközök rendelkezésre állását, és ki kell terjeszteniük a nagy értékű berendezések élettartamát. Az alkalmazás automatizálja az eseti és tervezett karbantartási tevékenységeket, továbbá csökkenti a fenntartási munkák költségeit a szolgáltatást nyújtók hatékonyabb irányításával. A létesítmény kiértékelő tulajdonságának köszönhetően képes követni és megbecsülni az épületek és eszközök hiányosságait, valamint segít azonosítani azokat a lehetőségeket, melyekkel az ingatlanok vagy építmények élettartamát növelni lehet.

 • Szerviz élettartam menedzsment – A problémák pontos azonosítása és összevetése a garanciális és/vagy szolgáltatási szint megállapodásokkal (SLA) csökkenti a késedelmeket, és jelentős megtakarításokat eredményezhet a felesleges vagy duplikált munkák kiszűrésével. Az alkalmazás használatával növelni lehet mind a külső, mind a belső szervizszolgáltatók működési hatékonyságát. A szervizfelügyeleti folyamatok legnagyobb részét automatizálja, az önkiszolgáló felületeken indított bejelentések feldolgozásától kezdve a bejelentések pontos és eredményes irányításáig bezáróan. A kapcsolat-felvételi pontokon elérhető tudásbázis tovább csökkenti a szükségtelen bejelentések számát, ezzel természetesen csökkentve a kiadásokat is. Az alkalmazás összeveti a szükségessé vált kiszállásokat a szerződések, garanciák és SLA megállapodások valós idejű mátrixával.
 • Megelőző karbantartás – A hatástalanság elleni harc kulcsfegyvere a megelőző karbantartás: egy folyamatos szervizprogram, melynek célja, hogy a létesítményeket, berendezéseket maximálisan a legkedvezőbb működési állapotban tartsa. Az alkalmazás különleges képességeivel segít az erőforrások csúcsformában tartásához. Nyilvántartja a rendszeres karbantartási ütemezéseket, automatikusan kiadja a munkarendeléseket, mindezt az érvényben lévő garanciális és SLA feltételek figyelembe vételével. Így nem csak a lehető legnagyobb hatásfokkal üzemeltethetők a berendezések – ami önmagában is jelentős energia-megtakarítást jelent -, hanem csökkennek a meghibásodással és leállással járó költségek is.
 • Állapot-függő karbantartás – További értéket adhat a rendszeres létesítmény-karbantartás. Az ilyen felfogással működő vállalat megelőző lépéseket tesz, hogy azonosítsa a lehetséges gondokat, így azokból nem alakulhat ki komoly probléma. A rendszeres felülvizsgálatok nagy szerepet játszanak olyan fontos információk kiderítésében, melyek alapján kiegészíthetők, módosíthatók a folyamatban lévő karbantartási tervek. Az alkalmazás minden lehetséges változathoz kapcsolódóan kiértékeli a szükséges befektetési, energia és üzemeltetési költségeket, valamint a megtérüléseket. Jóváhagyás után automatikusan kiadja a megfelelő munkarendeléseket, indítja a projekteket, melyek segítségével kiküszöbölhetők a hiányosságok. Ennek eredménye annak a biztos tudata, hogy a létesítmények, berendezések és az infrastruktúra optimális feltételekkel működik, a fenntartási költségek, szolgáltatások és tőkebefektetések kiegyensúlyozottan támogatják az üzlet működését.

Környezetvédelem és energiagazdálkodás

A csökkentett energia felhasználás mindenki számára fontos. A vállalatok létesítmény fenntartási költségeinek 23%-át teszik ki az energiaárak, és a növekvő globális energiaszükséglet egyre magasabbra készteti a vállalatok által kifizetendő díjakat. A legtöbb szervezet - különösen azok, melyeknek sikerült elérni a kitűzött energiagazdálkodási céljaikat – tudatában van annak, hogy szükséges optimalizálni a létesítményeik, eszközeik környezetvédelmi- és energiateljesítményét. Egy IBM tanulmány szerint a célokat jól teljesítő vállalatok 91%-a a létesítményeik energiafogyasztására fókuszál, mint elsődleges és fenntartható stratégiára. Az alkalmazás energiagazdálkodási és környezetvédelmi tevékenységeket nyomon követő és irányító képességekkel rendelkezik, mindezt pedig a szervezet környezeti adatait tartalmazó egyedi, széles körű adatbázisra alapozza. Az alkalmazás biztosítja az eszközöket, melyekkel mérni és követni lehet az energiafogyasztási és környezettudatossági teljesítményeket; kiértékeli a fogyasztás csökkentésének lehetőségeit, kiszámítja azok megtérülését; kivizsgálja a stratégiai mutatók javulását; irányítja az implementációs projekteket.

 • Környezetvédelmi és energiagazdálkodási elemzések – Ahhoz, hogy pontosan megállapíthassuk egy vállalat környezetre gyakorolt hatását –és így megerősíthessük a környezetvédelmi és energiamenedzsmenti stratégiákat és annak eredményeit -, központosítottan és összefüggően kell gyűjteni az energia és más erőforrások fogyasztási adatait, a vállalat teljes egészére kiterjedően. Az alkalmazás megkönnyíti a teljes vállalat energia, hulladék, vízfogyasztási és melegházhatású gázok kibocsátási adatainak összegyűjtését. A beépített adatintegrációs képességének köszönhetően képes közvetlenül információkat fogadni a különféle mérőóráktól, offline táblázatokból, adatbázisokból vagy külső számlázó rendszerekből érkező adatcserélő rendszerekből. Az alkalmazás vizsgálati képességei látványos, könnyen értelmezhető formában jelenítik meg az erőforrás fogyasztási, CO kibocsátási, működtetési költségekkel kapcsolatos és a környezetvédelmi teljesítményhez kötődő mérőszámokat.
 • Környezetvédelmi és energiagazdálkodási projektek tervezése – Egy vállalat életében az áttervezési és fenntartási projektek vannak a legpozitívabb környezeti – és pénzügyi – hatással, ugyanakkor ezek jelentik legtöbb - főként heterogén létesítmény-struktúrával rendelkező - vállalat esetében a legnagyobb kihívásokat. A legrosszabb teljesítményű épület legyen a cél, vagy inkább a vállalat teljes egészére kiterjedő világítás-átalakítási projektre kerüljön sor? Az alkalmazás kiértékeli a lehetőségeket a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével. A beépített elemzési funkciója segítségével analizálja és összehasonlítja a lehetséges eredményeket, mérlegeli és optimalizálja a pénzügyi és környezetvédelmi hasznokat, melyeket az energiafogyasztás csökkentését célzó beruházások hoznak. Az alkalmazás használatával a világ egyik legnagyobb városa azt tervezi, hogy az elkövetkező hét év során 30%-kal csökkenti az energia fogyasztását és a melegház hatású gázok kibocsátását.

Megoldás szállítók:

Vizsgázott szakembereink termékismerettel, széles körű tapasztalattal bírnak az alábbi gyártók termékeivel kapcsolatban:

 • Microsoft
 • HP
 • IBM
 • CA

Szolgáltatásigény bejelentő

Amennyiben érdeklődik szolgáltatásunk iránt, az igénybejelentő űrlap kitöltésével forduljon hozzánk bizalommal, 24 órán belül válaszolunk!

Szolgáltatásigény bejelentő