Hírek

GINOP-2.2.1-15-2016-00011 Pályázati támogatás

2017.05.19.

Cégünk Európai Uniós támogatást nyert gépjárművekbe utólag beszerelhető eCall fedélzeti eszköz és kommunikációs rendszer fejlesztésére (FEDKOM).

Az európai eCall automatikus segélyhívó rendszer célja a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számának csökkentése. 2018. április 1-től gépjárművek csak ilyen funkcióval helyezhetők újonnan forgalomba.

A projekt célja forgalomba helyezést követően, utólag beszerelhető eCall fedélzeti eszköz és szolgáltatás fejlesztése olyan járművek számára, amelyekbe ez gyárilag nem került beépítésre.

 

A videót Dr. Varga Sándor vlogger készítette a Repülni JÓ Youtube Csatornájára.

A kedvezményezett neve: ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft.

A projekt címe: Gépjárművekbe utólag beszerelhető eCall fedélzeti eszköz és kommunikációs rendszer fejlesztése (FEDKOM)

A szerződött támogatás összege: 678 849 015 Ft

A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének mértéke (%-ban): 63.36 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30.

Projekt azonosítószáma: GINOP-2.2.1-15-2016-00011

Projekt résztvevők:

 • Albacomp RI Kft. – Konzorciumvezető
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Konzorciumi tag
 • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. – Konzorciumi tag

 A projekt tartalmának bemutatása:

Az európai eCall automatikus segélyhívó rendszer célja a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számának csökkentése. 2018. április 1-től gépjárművek csak ilyen funkcióval helyezhetők újonnan forgalomba. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint nagyságrendben 3 milliós magyarországi személyautópark jelenlegi átlagéletkora 11,6 év. 2015 II. negyedévében az első alkalommal regisztrált autók 58%-a volt használt. Bár 2018-tól az új járművekben az eCall rendszer kötelezően megjelenik, még 10-15 évig jelentős számban futnak majd olyan használt autók, amelyek a rendszert gyárilag nem tartalmazzák.

A projekt célja forgalomba helyezést követően, utólag beszerelhető eCall fedélzeti eszköz és szolgáltatás fejlesztése olyan járművek számára, amelyekbe ez gyárilag nem került beépítésre. A fedélzeti eszköz baleset vagy rendkívüli esemény során automatikusan vagy manuálisan jelzéseket küld szabványos kommunikációs csatornán keresztül, melyeket a jelen projekt során kialakítandó adatkommunikációs interfész felület továbbit a központi rendszer felé.

A projekt központi magjaként értelmezhető kutatás-fejlesztési tevékenység az alábbi fő területekre koncentrál

 • elektronikai és informatikai készülékek
 • hardver közeli firmware-ek
 • és magas szintű szoftver alkalmazások

fejlesztése.

A járművekbe utólagosan beszerelhető eCall eszköz a következő K+F részeredményeken alapuló rendszert eredményez:

 • Automatikus élesítéshez szükséges szenzorrendszer kialakítása (pl. lassulásmérés, légzsáknyitás érzékelése, biztonsági övfeszítő figyelése, crash-sensor, CAN-BUS jelek).
 • Automatikus élesítési mechanizmus kifejlesztése.
 • Helymeghatározás – GPS szenzor és adatfeldolgozás összekapcsolása.
 • Riasztás: GSM SMS 112.
 • Kézi riasztás rosszullét esetén: GSM SMS 112.
 • Téves riasztás kezelési folyamat.
 • Hang alapú visszahívás központ által, kommunikációs céllal a vezetővel.
 • Folyamatos önellenőrzés (periódus, funkció, hibajelzés) megvalósítása.
 • Kiegészítő információk közlése az üzenetekben.

A projekt végrehajtása öt logikai munkaszakaszból áll:

 1. Munkaszakasz - ipari kutatási tevékenységek

Az első munkaszakasz a szenzorok, a fedélzeti eszköz, kommunikáció és rendszer egészének ipari kutatására irányul. A kutatás során a résztvevők egyrészt az élenjáró járműoldali szenzor technológiákat kutatják abból a célból, hogy azok hogyan használhatók fel a FEDKOM fedélzeti eszköz kialakítására, hogyan integrálhatók a standard eCall funkció rendszer leghatékonyabb működése érdekében. A szenzorkutatás alapján fedélzeti architektúra terv és mérési paraméter rendszer áll össze. A szenzortechnológiákra épülve a kutatás további részét képezi, hogy a javasolt és rendelkezésre álló szenzortechnológiákat hogyan lehet gazdaságosan és funkcionálisan egységbe szervezni azért, hogy a jogszabályi és piaci igényeknek leginkább megfelelő funkciókkal rendelkező fedélzeti eszközt lehessen majd megtervezni és kialakítani. A fedélzeti eszköz által gyűjtött adatokra épülve a harmadik kutatási cél a Központi Rendszer kritériumainak, információszükségletének, lehetséges adatkapcsolatainak és kiemelten a kommunikációs protokolloknak, módszereknek és azok fejlesztési lehetőségeinek a meghatározásra.

 

 1. Munkaszakasz - a kutatásra épülő tervezés.

A tervezés fázisai az ipari kutatások és az abból levont következtetések és azok alapján megfogalmazott követelményeken alapulnak. A munkaszakasz magába foglalja a rendszer és elemeinek funkcionális specifikációját, rendszertervének elkészítését, valamint mechanikai és elektronikai tervezését. A magas szintű funkcionális specifikáció és rendszerterv a fedélzeti eszköz és kapcsolódó szenzorai működésére, valamint a teszt központi rendszer és a kommunikációs kapcsolatok meghatározására irányul. A fizikai specifikáció az eszköz és rendszer működés elektronikai és mechanikai tervezését készíti elő, melynek része a fedélzeti eszköz beépülő szoftverének tervezése is. Ebben fázisban készítjük el a központi tesztrendszer és a rendszer kommunikációs terveit is. A tervezési munkaszakasz magában foglalja a tesztmódszertanok és tesztesetek kidolgozását, amelyeket a tényleges tesztek alapján indokolt esetben iterációs eljárással pontosítunk. Ez a módszertan a termékfejlesztést és a termékminősítés előkészítését is szolgálja.

 

 1. Munkaszakasz - a fejlesztési fázis.

Ebben a munkaszakaszban kerül sor a központi egység és szenzorainak együttes működését biztosító hardver és szoftver elemek kifejlesztésére. A fedélzeti rendszer kialakítása során valósítjuk meg az életjelfunkciók kidolgozását, amely biztosítja a rendszer öndiagnosztizálásán keresztüli magas szintű rendelkezésre állást és feketedoboz funkciók működését, amely jelentős versenyelőnyt jelent az automatikus segélyhívó rendszerek piacán. Kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonsági, adathozzáférési követelmények teljesülésére. A teszt FEDKOM központ fejlesztése az eszközök kommunikációját, integrációs együttműködését felügyeli és biztosítja a fejlesztés idején a funkcionális tesztek hátterét.

 

 1. Munkaszakasz a prototípus gyártás és a rendszer összeállítása.

A prototípus eszközök és rendszer összeállítása iterációs eljárással több lépésben mintadarabok és szoftver változatok elkészítésén keresztül valósul meg. Ezen munka során felhasználjuk az ipari kutatás, tervezés és fejlesztési fázisokban szerzett ismereteket és tapasztalatokat.

 

 1. Munkaszakasz a prototípus és a rendszer tesztelése.

Az elkészült mintákat, prototípust egységenként, eszközönként és rendszerszinten is teszteljük. Széleskörű tesztelési eljárásokat és módszereket (laborteszt, valós körülményeket szimuláló teszt, stb.) alkalmazunk az egyes egységek, berendezések és a rendszer egészére vonatkozólag. A tesztelések és finomítások mindaddig folytatódnak, amíg a rendszer és elemei meg nem felelnek a megfogalmazott követelményeknek. A projekt eredményeként valamennyi munkaszakasz dokumentációját elkészítjük és sorozatgyártásra kész prototípust, eszközt, rendszert valósítunk meg.

 

A projekt kitűzött céljainak megvalósítására stratégiai szövetségbe tömörült konzorcium tagságát

 • az egyik legnagyobb múlttal rendelkező, magyar magánszemélyek tulajdonában lévő informatikai vállalkozás, az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (Albacomp RI)
 • a legjelentősebb hazai műszaki egyetem – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
 • és egy patinás nonprofit kutató szervezet - Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft (BZN)

alkotja.

A kitűzött eredmények eléréséhez

 • a BME elméleti tudásának, kutatási eredményeivel,
 • a BZN alkalmazott kutatási és fejlesztési tapasztalatával
 • az Albacomp RI Kft. elektronikai gyártási és alkalmazásfejlesztési szaktudásával

járul hozzá. A projektben résztvevő valamennyi konzorciumi tag számos hazai és EU-s pályázati forrásból támogatott projektben vett részt, valósított meg az elmúlt esztendők során.

 

A projekt megvalósítása az alábbi prioritások mentén hozzájárul a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott célkitűzések eléréséhez

 • Egészséges társadalom és jólét;
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Vissza